ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

HP Envy sound problem on Ubuntu 16.04, 17.04, 18.04

On my desktop I'm using HP ENVY Phoenix 810 PC Series model 810-020d which that have a beats sound card


PROBLEM

I try to fresh install on Ubuntu 16.04, 17.04 and 18.04 and I think it should solve my sound problem but it's notTry to find all of solution on google but doesn't works with my PC.
The SolutionI try to unplugged my top I/O port and plugging in on my back I/O port (on 11, 12 in picture above) and now it's works.

Why It's works ?

Actually I think HP only provided sound driver with windows only, however if we're not using the hp beats sound card but direct plugging in with our mainboard it's works fine.

โพสต์ล่าสุด

Fix "objc[1575]: Class JavaLaunchHelper is implemented in both"

Bypassing Chrome Password Protected

How to install hashcat on macOS (OSX)

How to fix "Droid4X Install failed!" absolutely works !

Transfer file from Android to macOS

macOS กับคำสั่งภาษา C system("pause");

Bypass password protection in Safari and any Browsers

การเปลี่ยน Install Location ในการลงโปรแกรมในเครือ Adobe

ความแตกต่างระหว่าง Razer Hammerhead Pro V1 VS Razer Hammerhead Pro V2 ใครที่กำลังจะเลือกซื้อต้องอ่าน!

ประสบการณ์เคลม Razer Hammerhead Pro ที่ Ascenti ฟอร์จูน